Domov » Semináre

Semináre

IA MPSVR SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje dvojdňové odborné semináre na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Zároveň od druhého kvartálu roku 2022 je realizovaný aj trojdňový odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora zriaďovateľov, nových poskytovateľov a začínajúcich odborných zamestnancov a špecializované dvojdňové odborné semináre na tému Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality a Vybrané procedurálne podmienky kvality.

Vzdelávanie je zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Semináre sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára.

Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany IA MPSVR SR na email uvedený v prihlasovacom formulári. Presné termíny konania seminárov v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice a prihlasovacie formuláre na jednotlivé druhy seminárov nájdete nižšie:

Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
  • jednorazová účasť na danom type seminára

Tento druh seminára je určený len pre odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa ho ešte nezúčastnili.

MestoDátumRegistrácia
ONLINE TN (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová ) 26.-27.1.2023OBSADENÉ
ONLINE NR (Lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová )2.-3.2.2023OBSADENÉ
Banská Bystrica (Lektorka: Ing. Mária Filipová)14.-15.2.2023OBSADENÉ
ONLINE KE (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)16.-17.2.2023OBSADENÉ
Bratislava (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)7.- 8.3.2023
Prihlásiť sa
Nitra (Lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhDr.)21.- 22.3.2023
OBSADENÉ
ONLINE BB (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)23.- 24.3.2023OBSADENÉ
Žilina (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
28.- 29.3.2023
OBSADENÉ
Trnava (Lektor: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.)30.- 31.3.2023
OBSADENÉ
Prešov (Lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová) 4.-5.4.2023
Prihlásiť sa
Trenčín (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)23.- 24.5.2023
Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Nové kritériá v štandardoch kvality – novela zákona

Dĺžka trvania seminára: 1 deň

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
  • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
ONLINE BA (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA) 12.1.2023OBSADENÉ
ONLINE BB (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)
1.2.2023OBSADENÉ
ONLINE PO (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)28.2.2023OBSADENÉ
ONLINE TN (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)1.3.2023Prihlásiť sa
ONLINE KE (Lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)15.3.2023Prihlásiť sa
ONLINE NR (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)19.4.2023Prihlásiť sa
ONLINE KE (Lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová3.5.2023Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
  • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
Prešov (Lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)7.-8.2.2023OBSADENÉ
Žilina (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)09.-10.2.2023
Prihlásiť sa
ONLINE TN (Lektor: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.) 21.-22.2.2023OBSADENÉ
Banská Bystrica (Lektorka: Ing. Mária Filipová)23.-24.2.2023OBSADENÉ
Bratislava (Lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)9.- 10.3.2023Prihlásiť sa
Banská Bystrica (Lektorka: Ing. Mária Filipová)18.-19.4.2023Prihlásiť sa
Bratislava (Lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)25.-26.04.2023Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Tešíme sa na Vašu účasť.

Už realizované semináre

Doposiaľ realizované semináre.