Domov » Semináre

Semináre

IA MPSVR SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje dvojdňové odborné semináre na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Zároveň od druhého kvartálu roku 2022 je realizovaný aj trojdňový odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora zriaďovateľov, nových poskytovateľov a začínajúcich odborných zamestnancov a špecializované dvojdňové odborné semináre na tému Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality a Vybrané procedurálne podmienky kvality.

Vzdelávanie je zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Semináre sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára.

Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany IA MPSVR SR na email uvedený v prihlasovacom formulári. Presné termíny konania seminárov v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice a prihlasovacie formuláre na jednotlivé druhy seminárov nájdete nižšie:

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR
  • jednorazová účasť na danom type seminára

Tento druh seminára je určený len pre odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa ho ešte nezúčastnili.

MestoDátumRegistrácia
Trnava (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA.) 20.-21.10.2022Prihlásiť sa
Košice (Lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)25.-26.10.2022Prihlásiť sa
Prešov (Lektorka: Ing. Mária Filipová) - ONLINE 27.-28.10.2022Prihlásiť sa
Nitra (Lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)10.-11.11.2022Prihlásiť sa
Košice (Lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)15.-16.11.2022Prihlásiť sa
ONLINE (Lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová) 22.-23.11.2022Prihlásiť sa
Bratislava (Lektorka: Ing. Mária Filipová) - ONLINE1.-2.12.2022Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Odborná príprava a metodická podpora zriaďovateľov, nových poskytovateľov a začínajúcich odborných zamestnancov

Dĺžka trvania seminára: 3 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa alebo zriaďovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR
  • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa alebo zriaďovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR
  • jednorazová účasť na danom type seminára
  • predchádzajúca účasť na seminári: Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov alebo Odborná príprava a metodická podpora zriaďovateľov, nových poskytovateľov a začínajúcich odborných zamestnancov
MestoDátumRegistrácia
Nitra (Lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)13.-14.10.2022Prihlásiť sa
Banská Bystrica (Lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)18.-19.10.2022Prihlásiť sa
Žilina (Lektor: PhDr. Roman Bartoš, PhD.)3.-4.11.2022Prihlásiť sa
Trenčín (Lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)8.-9.11.2022Prihlásiť sa
Banská Bystrica (Lektorka: Mgr. Petra Závacká)24.-25.11.2022Prihlásiť sa
Prešov (Lektor: Mgr. Marek Sušinka)29.-30.11.2022Prihlásiť sa
Košice (Lektorka: Mgr. Petra Závacká)6.-7.12.2022Prihlásiť sa
Žilina (Lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)8.-9.12.2022Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Tešíme sa na Vašu účasť.

Už realizované semináre

Doposiaľ realizované semináre.