Domov » Semináre

Semináre

IA MPSVR SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje dvojdňové odborné semináre na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Zároveň od druhého kvartálu roku 2022 je realizovaný aj trojdňový odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora zriaďovateľov, nových poskytovateľov a začínajúcich odborných zamestnancov a špecializované dvojdňové odborné semináre na tému Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality a Vybrané procedurálne podmienky kvality.

Vzdelávanie je zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Semináre sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára.

Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany IA MPSVR SR na email uvedený v prihlasovacom formulári. Presné termíny konania seminárov v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice a prihlasovacie formuláre na jednotlivé druhy seminárov nájdete nižšie:

Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
  • jednorazová účasť na danom type seminára

Tento druh seminára je určený len pre odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa ho ešte nezúčastnili.

MestoDátumRegistrácia
ONLINE (Lektor: Doc.PhDr. Tibor Roman, PhD.)16.-17.1.2023Prihlásiť sa
Bratislava (Lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA.) 18.-19.1.2023Prihlásiť sa
Prešov (Lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)24.-25.1.2023Prihlásiť sa
Žilina (Mgr. Petra Závacká)25.-26.1.2022Prihlásiť sa
Nitra (Lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.) 21.-22.3.2022Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Nové kritéria v štandardoch kvality – novela zákona

Dĺžka trvania seminára: 1 deň

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
  • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

  • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
  • jednorazová účasť na danom type seminára
  • predchádzajúca účasť na seminári: Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov alebo Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb
MestoDátumRegistrácia
Prešov (Lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)7.-8.2.2023Prihlásiť sa
Banská Bystrica (Ing. Mária Filipová)23.-24.2.2023Prihlásiť sa
  • IA MPSVaR si vyhradzuje právo na zmeny

Tešíme sa na Vašu účasť.

Už realizované semináre

Doposiaľ realizované semináre.