Domov » Aktuality » Oznámenie o dočasnom pozastavení aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Oznámenie o dočasnom pozastavení aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Publikované štvrtok, 26 marca 2020

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a ochrany zdravia bolo v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP KSS) dočasne pozastavené organizovanie odborných seminárov pre poskytovateľov sociálnych služieb.  Zároveň boli až do odvolania pozastavené aktivity v súvislosti s realizáciou ďalších plánovaných pilotných hodnotení podmienok kvality sociálnych služieb u vybraných poskytovateľov sociálnych služieb.

Aj počas pandémie a obmedzení osobných návštev v IA MPSVR SR nás môžete kontaktovať:
– telefonicky (telefonické kontakty sú uvedené na webovej stránke www.kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk)
– emailom (npkss@ia.gov.sk)