Domov » Kontakt

Kontakt

Národný projekt Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Nevädzová 5
821 01 Bratislava 
Slovenská republika

Asistencia pri vstupe do budovy pre imobilné osoby : +421 918 711 167

Kontakty

npkss@ia.gov.sk

vzdelavanie.npkss@ia.gov.sk

Projektový manažér

Mgr. Pavol Jablonický

+421 2 20431427

pavol.jablonicky@ia.gov.sk

Garantka odborných aktivít

Mgr. Denisa Grúberová

+421 2 2043 320

+421 917 991 236

denisa.gruberova@ia.gov.sk

Koordinátorka odbornej prípravy 

Bc. Daniela Jakubková

+421 2 20431426

+421 948 985 740

daniela.jakubkova@ia.gov.sk

Mgr. Katarína Hlubocká

+421 2 20431433

+421 917 529 959

katarina.hlubocka@ia.gov.sk

M.A. Lenka Trokšiarová

+421 917 991 239

lenka.troksiarova@ia.gov.sk

Hlavný koordinátor – metodik

Ing. Tomáš Vašuta

+421 2 20431428

tomas.vasuta@ia.gov.sk

PhDr. Filip Dóša

+421 2 20431428

+421 917 99 12 25

filip.dosa@ia.gov.sk