Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Národný projekt

Kvalita sociálnych služieb

Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava

Slovenská republika

Doručovacia adresa: Nevädzová 5
814 55 Bratislava 

Slovenská republika

Asistencia pri vstupe do budovy pre imobilné osoby :

0918 711 167

Všeobecné informácie

npkss@ia.gov.sk

Mgr. Andrea Ambrušová

Koordinátorka odbornej prípravy poskytovatelia

+421 2 20431427

0908 67 59 46

andrea.ambrusova@ia.gov.sk

Mgr. Monika McDonnell

Koordinátorka odbornej prípravy hodnotitelia

+421 2 20431427

0917 52 99 59

monika.mcdonnell@ia.gov.sk

Mgr. Bibiána Uhrinová

Hlavná koordinátorka / metodička

+421 2 20431428

0918 45 77 49

bibiana.uhrinova@ia.gov.sk

Mgr. Stanislava Bartošová

Hlavná koordinátorka / metodička

+421 2 20431428

0917 99 12 73

stanislava.bartosova@ia.gov.sk

PhDr. Filip Dóša

Hlavný koordinátor / metodik

+421 2 20431428

0917 99 12 25

filip.dosa@ia.gov.sk