Domov » Príklady dobrej praxe » Zamedzenie styku klientov s rodinnými príslušníkmi resp. akýmikoľvek návštevami

Zamedzenie styku klientov s rodinnými príslušníkmi resp. akýmikoľvek návštevami

Publikované pondelok, 1 júna 2020

S nariadením ohľadom zákazu návštev a obmedzením pohybu v zariadeniach sociálnych služieb sa stretávame pomerne často, najmä v každoročne sa opakujúcom chrípkovom období. Je však veľmi potrebná informovanosť klientov a personálu, prečo sú návštevy v zariadení zakázané. Mnohí poskytovatelia sociálnych služieb sa už stretli s prístupom, kedy personálu „vyhovuje“ zákaz návštev, keďže si myslia, že budú mať o to menej práce. Toto je však veľmi prvoplánové, pretože v takomto období sa kladie omnoho väčší dôraz na dodržiavanie prísnych a zvýšených hygienických štandardov, čo v konečnom dôsledku prináša personálu viac práce. Čo sa týka klientov samotných, vždy ich takýto zákaz návštev veľmi zasiahne a má na nich negatívny dopad. Často ani nevedia, prečo ich neprídu príbuzní navštíviť, preto je vhodné pravidelne a opakovane o takomto stave informovať, viď príklad dobrej praxe Zabezpečenie informovanosti klientov využívajúcich pobytové sociálne služby o aktuálnej situácii vzhľadom na ochorenie Covid-19. V takejto situácii by mali mať klienti omnoho väčšie možnosti ako môžu udržiavať kontakt s osobami, ktoré sú pre nich dôležité. Osvedčil sa najmä telefonický kontakt klientov so svojimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi, atď. Veľa klientov vlastní mobilné telefóny. Sú však klienti, ktorí mobilné telefóny nemajú. Tu sa veľmi osvedčila možnosť používania mobilných telefónov zamestnancov, ktoré slúžia aj na tento účel. Na internetových stránkach zariadenia by mal byť uvedený minimálne jeden telefonický kontakt, na ktorý je možné sa dovolať 24 hodín denne, zamestnanec odovzdá klienta k telefónu a týmto je umožnené udržiavať veľmi potrebný kontakt so svojím blízkym umiestneným v zariadení sociálnych služieb. Klienti, ktorí využívajú internet majú možnosť udržiavať kontakt so svojimi blízkymi aj touto formou. V neposlednom rade je možnosť udržiavania kontaktu poštou, teda listami alebo pohľadnicami. Čo sa týka seniorov, je táto forma udržiavania kontaktu veľmi prospešná a vítaná, do určitej miery slúži aj ako reminiscenčná terapia, keďže práve táto forma kontaktovania sa, je pre nich prirodzená a využívajú ju naozaj veľmi dlho.