Domov » FAQ » Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Publikované streda, 18 marca 2020

Otázka : Pre koho sú odborné semináre určené?

Odpoveď : Odborné semináre sú určené pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb a sú zamerané na implementáciu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách.

Otázka : Je možné prihlásiť viacerých zamestnancov od jedného poskytovateľa sociálnych služieb?

Otázka : Ak sa zo závažných dôvodov nemôžem zúčastniť seminára, je možné za mňa poslať zástupcu?

Otázka : Je možné predĺžiť trvanie odborného seminára napr. na 3 až 4 dni?

Odpoveď : Nie, odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sa realizuje formou 2-dňových seminárov.

Otázka : Bolo by možné diferencovať jednotlivých účastníkov vzdelávania (osobitne pre KC, DSS, OSL) resp. do budúcna organizovať vzdelávacie aktivity zamerané na problematiku štandardov samostatne podľa druhu poskytovanej sociálnej služby?

Odpoveď : Nie, nie je možné diferencovať účastníkov odborných seminárov. Semináre sú zamerané na implementáciu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách.

Otázka : Kedy budú uverejnené ďalšie voľné termíny odborných seminárov NP KSS na rok 2021?

Odpoveď : Konkrétne termíny odborných seminárov pre obdobie 01-12/2021 budú s ohľadom na pandemickú situáciu v krajine, zverejňované na našej webovej stránke postupne (harmonogram seminárov  nájdete v záložke „Semináre“).

Otázka : Koľko seminárov plánujete realizovať v roku 2021?

Odpoveď : Na rok 2021 plánujeme spolu realizovať 33 odborných seminárov, z toho minimálne 4 semináre v každom samosprávnom kraji.

Otázka : Sú semináre pre zástupcov registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb zdarma?

Odpoveď : Áno, odborné semináre sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Otázka : Nie som z Bratislavského kraja, ale rád by som sa zúčastnil seminára v Bratislave. Je to možné?

Otázka : Prihlásila som sa na seminár a neprišlo mi potvrdenie, že sa ho môžem zúčastniť. Môžem sa seminára zúčastniť aj bez tohto potvrdenia?

Odpoveď :  Pozvánka a program seminára Vám budú poslané na Vašu emailovú adresu približne 1 týždeň pred termínom konania odborného seminára.

Otázka : Všetky semináre sú už obsadené. Mohli by ste ma ešte niekde zapísať?

Odpoveď : Žiaľ, to nie je možné. Kapacita účastníkov seminára je obmedzená. Postupne budú zverejnené ďalšie termíny konania seminárov na našej webovej stránke.

V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte kontaktovať tím NP KSS.