Domov » Príklady dobrej praxe » Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Publikované pondelok, 5 októbra 2020

Dobrovoľníctvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu, spoločensky je veľmi vysoko hodnotené a aj dnes napriek tomu, že sa každý niekam ponáhľa, sa nájdu ľudia, ktorí dokážu odomknúť svoju myseľ a byť tu pre druhých, urobiť niečo bez nároku na finančnú odmenu. Je to určitá sila, ktorá pohne človeka smerom k človeku. Na Slovensku funguje niekoľko organizácií, ktoré zastrešujú dobrovoľníkov a viacero inštitúcií, ktoré s nimi intenzívne spolupracujú na základe rôznych projektov, v ktorých sú dobrovoľníci a ich činnosť nenahraditeľní. Jednou z oblastí, kde je dobrovoľnícka činnosť veľkým prínosom, je aj práca so seniormi. V tomto smere je to vhodný nástroj na spájanie a budovanie mostov medzi staršou a mladšou generáciou.

Upevňovanie medzigeneračných väzieb je veľmi dôležité a to najmä pre osoby vo vyššom veku, ktoré sú inštitucionalizované, prípadne im zdravotný stav nedovoľuje opustiť bydlisko. Na základe toho sa im dostáva málo príležitostí opäť „mať kontakt so životom“ a práve dobrovoľník je tou osobou, ktorá „prítomný vonkajší svet“ do inštitúcie či bytu prináša a to akoukoľvek, prístupnou formou.

Prostredníctvom rôznych organizácií sú podporované viaceré projekty, v ktorých dobrovoľníci v rámci dohody navštevujú, sprevádzajú a telefonicky kontaktujú seniorov v zariadeniach sociálnych služieb.  Projekty určené pre dobrovoľnícku činnosť sú nastavené rôzne, každý je špecifický avšak všetky projekty majú aspoň jeden spoločný cieľ a to naplniť potreby najmä ohrozených skupín obyvateľstva, čo možno považovať za východiskový bod práce s ľuďmi.

Dobrovoľníctvo v rámci seniorskej populácie je prínosom nielen pre seniora, ale aj pre samotného dobrovoľníka. Vnímavá osoba – dobrovoľník, vyzbrojený empatiou, vysokým sociálnym cítením, altruizmom a najmä ochotou pomôcť, takmer okamžite pochopí, že pri kontakte so seniorom sa nie je kam ponáhľať. Prirodzene spomalí svoje pohyby, gestikuláciu a reč a pocíti, že čas zrazu plynie úplne inak. Na druhej strane, senior vníma jeho záujem, ochotu a cíti životný optimizmus a prílev pozitívnych myšlienok. Toto všetko sú „náboje“ pre seniora.

 

”Dobrovoľníci sú odvážni ľudia, ktorí sú ochotní sa za niečo postaviť. Sú ochotní zasvätiť svoje ruky, svoju myseľ a predovšetkým svoje srdcia službe ostatným. Tým prinášajú ľuďom nádej a dodávajú im silu k prekonávaniu slabostí. Odmenou za to im je vedomie, že táto činnosť má skutočný význam. Ich odvaha a odhodlanie by mali byť pre nás všetkých inšpiráciou k činom.” (Kofi Annan, 2001)