Domov » Príklady dobrej praxe » Čarovná záhrada

Čarovná záhrada

Publikované piatok, 20 novembra 2020

Rastliny – naši verní spoločníci a pomocníci na ceste životom.Tie úžasné živé organizmy, ktoré tak obohacujú náš vonkajší ako aj vnútorný svet, a bez ktorých si toto univerzum ani nedokážeme predstaviť. Ich liečivé schopnosti poznali a využívali ľudia od nepamäti. Tak vznikla aj tzv. fytoterapia – liečba pomocou využitia rastlín.

Rastlinami sa od pradávna liečili tie najrôznejšie choroby či úrazy. Ich nenahraditeľný terapeutický vplyv (o.i. stimulácia zraku, čuchu, hmatu aj chuti) sa preto rozhodli využiť aj v zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Súčasťou areálu domova sociálnych služieb (DSS) je aj veľká záhrada, ktorá predtým slúžila výhradne ako relaxačno–oddychový priestor pre klientov. Toto miesto však ponúkalo viacero možností a bola škoda ich nevyužiť. Jednou z nich bolo vytvorenie takého priestoru, v ktorom by mohli prijímatelia sociálnej služby rozvíjať nielen svoje pracovné zručnosti, ale zároveň aj terapeuticko–estetické zážitky. Okrem toho, samotní klienti prejavovali neutíchajúci záujem práve o starostlivosť a pestovanie rastlín.

Na základe týchto podnetov rozhodlo vedenie DSS v úzkej spolupráci s interdisciplinárnym tímom o vybudovaní bylinkovej záhrady v areáli zariadenia a vytvoriť tak pre klientov kvalitné podmienky na rozvoj ich pracovných zručností a vykonávanie fytoterapie.

Bolo cítiť ochotu a obrovské zanietenie všetkých participujúcich zamestnancov pre túto ušľachtilú záležitosť. Vďaka zapojeniu dobrovoľníkov z radov profesionálnych záhradkárov sa podarilo najskôr vytvoriť záhradný plán a vďaka financiám získaných z grantového projektu a sponzorským darom od príbuzných klientov, sa podarilo vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie zeminy a množstva vhodných rastlín. Následnú výsadbu jednotlivých bylín už zabezpečovali zamestnanci spolu s klientmi v rámci sociálnej rehabilitácie. Podarilo sa tak vytvoriť doslova „čarovnú záhradu“, ako tento priestor dodnes častujú klienti. Tí tak dostali možnosť podieľať sa na novej aktivite, ktorá obohacuje už existujúce činnosti v rámci rozvoja pracovných zručností a záujmových aktivít v DSS. Okrem toho táto činnosť výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovanej sociálnej služby.

Je obdivuhodné, že sa aj prostredníctvom rastlín darí naďalej šíriť myšlienku integrácie ľudí so zdravotným postihnutím.