Domov » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Otázka : Na čo sú zamerané odborné semináre?

Odpoveď : Odborné semináre sú zamerané na implementáciu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

Otázka : Pre koho sú odborné semináre určené?

Odpoveď : Odborné semináre sa realizujú formou 1-dňových a 2-dňových stretnutí a sú určené pre odborných zamestnancov všetkých registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb (verejných i neverejných).   

 

Otázka : Je možné prihlásiť na odborný seminár viacerých odborných zamestnancov od jedného poskytovateľa sociálnych služieb?

Odpoveď : Áno, pričom každý odborný zamestnanec je povinný vyplniť prihlasovací formulár individuálne. Odkazy na prihlasovacie formuláre pre dané semináre sú priebežne zverejňované na webstránke NP KSS.

 

Otázka : Môže sa odborný zamestnanec zúčastniť na seminári aj viackrát?

Odpoveď : Na základe aktuálne platných podmienok sa každý odborný zamestnanec môže zatiaľ zúčastniť na seminári len jedenkrát.

 

Otázka : Ak sa zo závažných dôvodov nemôžem zúčastniť seminára, je možné za mňa poslať náhradníka?

Odpoveď : V prípade, že sa prihlásený účastník zo závažných dôvodov nebude môcť seminára zúčastniť, môže poslať za seba svojho náhradníka v rámci organizácie. Túto zmenu je potrebné nahlásiť prostredníctvom e-mailu najneskôr 1 deň pred konaním odborného seminára (kontaktné údaje náhradníka – meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, pracovnú pozíciu).

 

Otázka : Kedy budú uverejnené ďalšie voľné termíny odborných seminárov NP KSS na rok 2022?

Odpoveď : Konkrétne termíny odborných seminárov pre obdobie 01-09/2023 budú zverejňované na našej webovej stránke postupne (harmonogram seminárov nájdete v záložke „Semináre“).

 

Otázka : Sú semináre pre zástupcov registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb zdarma?

Odpoveď : Áno, odborné semináre sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Otázka : Poskytovateľ sociálnej služby nemá sídlo v Bratislavskom kraji, ale rád by sa zúčastnil seminára v Bratislave. Je to možné?

Odpoveď : Nie, podpora EÚ fondov je rozdielna v závislosti od realizácie seminárov vo viac alebo menej rozvinutých regiónoch. Poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí majú sídlo v inom samosprávnom kraji ako v Bratislavskom, sa seminára v Bratislave nemôžu zúčastniť. V prípade, ak nie je sídlo poskytovateľa v Bratislavskom kraji, zástupcovia poskytovateľov sa môžu zúčastniť seminára v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem toho Bratislavského.  

 

Otázka : Prihlásil som sa na seminár a neprišlo mi potvrdenie, že sa ho môžem zúčastniť. Môžem sa seminára zúčastniť aj bez tohto potvrdenia?

Odpoveď :  Pozvánka a program seminára Vám budú poslané na emailovú adresu, ktorú ste zadali v prihláške, približne 1 týždeň pred termínom konania odborného seminára. Ak tento e-mail nedostanete do doručenej pošty, pozrite si, prosím, nevyžiadanú poštu (spam). Ak sa e-mail nenachádza ani v nevyžiadanej pošte, kontakte prosím koordinátora odbornej prípravy e-mailom na adrese: vzdelavanie.npkss@ia.gov.sk.

 

Otázka : Všetky semináre sú už obsadené. Mohli by ste ma ešte niekde zapísať?

Odpoveď : Žiaľ, to nie je možné. Kapacita účastníkov seminára je obmedzená. Postupne budú zverejnené ďalšie termíny konania seminárov na našej webovej stránke v záložke „Semináre“.

 

 

V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte kontaktovať tím NP KSS.