Domov » Ako sa prihlásiť?

Ako sa prihlásiť?

IA MPSVR SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje dvojdňové odborné semináre na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré budú v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami prebiehať do septembra 2022.

Vzdelávanie je zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa prílohy č. 2 k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Semináre sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára.

Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany IA MPSVR SR na email uvedený v prihlasovacom formulári. Presné termíny konania seminárov v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice a prihlasovací formulár nájdete nižšie:

Harmonogram seminárov pre rok 2020 a prihlasovací formulár